index
 


     

Untitled DocumenteXTReMe Tracker

 

 

 

Untitled Document
 
 
Conditii de editare
Editura Silvică publică - în seriile/colecțiile științifice în care sunt organizate publicațiile - lucrări pe teme relevante din domeniul științelor silvice și ale științelor conexe (ale mediului).

Sunt publicate numai lucrări originale, care nu au fost trimise spre publicare sau nici o parte a acestora nu au fost publicată anterior de către alte edituri/publicații. Excepția de la această regulă o constituie lucrările din seria III - 'Teze de doctorat', precum și reeditarea lucrărilor pentru care Editura Silvică a preluat drepturile de autor.

Manuscrisele trimise spre publicare vor fi însoțite de un referat de prezentare a lucrării, care să evidențieze subiectul abordat, noutatea acestuia în raport cu cercetări similare desfășurate pe plan național și internațional, necesitatea editării lucrării, modul de abordare a subiectului, cui se adresează lucrarea. Excepție de la aceasta regulă o constituie manuscrisele trimise spre publicare în seria I - 'Analele ICAS' și 'Bucovina Forestieră', care vor respecta instrucțiunile proprii acestor publicații. Manuscrisele trimise spre publicare vor fi predate în format electronic, conform regulilor stabilite de editură.

Înainte de editare, manuscrisele vor fi analizate și avizate de către cel puțin doi membri de specialitate ai comisiei de referenți științifici ai editurii. Numai lucrările avizate favorabil vor fi editate și publicate.

Opiniile exprimate în lucrările editate de Editura Silvică aparțin în întregime autorilor.

 

 
Untitled Document
 
|
AUTORI
Cărţi publicate
 
SERII/COLECŢII
Periodice
Teze de doctorat
 
Subscrieţi cu adresa de email pentru a afla noutăţile editoriale de la Editura Silvică

Untitled Document

 

Copyright © 2013 Forest Research and Management Institute - ICAS. All rights reserved.